#HASTANEDEKÜRTAJ
0 531 027 77 77

Kaç kez kürtaj olunabilir?

Bu konuda sayı olarak bir sınırlama yoktur. Ancak her cerrahi müdahalede olduğu gibi kürtajda da fazlasından kaçınmak gerekir. Dikkatli korunmak en önemli kuraldır.

YENİ EKLENENLER