#HASTANEDEKÜRTAJ
0 531 027 77 77

HASTANEDE KÜRTAJ
Bu kategoride, hastanede kürtajın avantajları, kürtaj şartları, kürtaj fiyatları, kürtaj hakkında hukuksal maddeler yer almaktadır.

Devlet Hastanelerinde Kürtaj Fiyatları

Devlet hastanelerde yapılan kürtaj ile özel hastanelerde yapılan kürtaj arasında fiyat açısından farklılıklar mevcuttur. Sizlerin de tahmin edebileceği gibi diğer tedavilerdeki fiyat farkları oran olarak kürtaja da yansımaktadır. Özel hastanelerdeki kürtaj fiyatları  500 ila 3000 arasında değiştiği görülmektedir. Devlet hastanelerinde kürtaj isteğe bağlı olarak her zaman yapılmıyor olsa da, keyfi kürtaj işlemi gerçekleştiren SGK hastanelerinde ise fiyatlar özel hastanelere göre daha uygundur.

 

Kürtajın ücretsiz yapıldığı durumlar da mevcuttur.

Kürtaj operasyonu 18 yaşını doldurmuş kadınlarda evli ve bekar olmaları durumuna bakılmaksızın 10 haftalık gebelik geçilmemişse kürtaj fiyatları tahsil edilerek özel hastanelerde ve bazı devlet hastanelerinde yapılmaktadır.

Eğer tıbbi bir problem varsa, aşırı kanama ve düşük riski gibi kürtaj yapılması gereken yetişkin kadınlarda özel hastanelerde acil bolümünden sevk edildiklerinde kürtaj fiyatları göz ardı edilerek yani ücretsiz olarak yapılmaktadır. 

 

 

Özel Hastanede Kürtaj yazımızı inceleyebilirsiniz.

YENİ EKLENENLER