#HASTANEDEKÜRTAJ
0 531 027 77 77

HASTANEDE KÜRTAJ
Bu kategoride, hastanede kürtajın avantajları, kürtaj şartları, kürtaj fiyatları, kürtaj hakkında hukuksal maddeler yer almaktadır.

Gerek internet üzerinden gerekse telefon yolu ile en çok sorulan sorulardan biri "Kürtaj sonrası hastanede yatmam gerekir mi?" şeklindedir. 

Kürtaj olan kişi normal şartlarda kürtaj oldu ise, herhangi bir farklı sorunu yok ise kürtaj işleminden bir iki saat sonra hastaneden ayrılabilir. Kürtaj sonrası bazı açı ve sızlamaların olması doğaldır. Bu konuda da çok fazla şikayet var ise doktora danışmakta fayda var. Kürtajdan sonra her ne kadar hastanede yatılmasa da hastaların yani kürtaj olan kişilerin 1 hafta 10 gün kadar dinlenmeleri, çok zor iş ve işlemleri yapmamaları önerilir. 

Hastanede kürtaj gizliliği önemli bir husus. Bir çok danışanımızın ilk sorduğu sorulardan biri bu: "Hastanenenizde kürtaj olduğumda bu bilgiler gizli kalıyor mu?" 

Kürtaj olan kişinin veya gebelik kontrolleri için hastaneye gelen kişinin bilgileri hastanın kendi talebi ile gizli kalabiliyor. Tüm hastaneler yasa gereği hastanelerde gebelik kontrollerini sürdüren veya kürtaj işlemi yaptıran hastaların bilgilerini GEBLİZ sistemine yani Gebeliği İzleme Sistemine girmekle yükümlüdür. GEBLİZ programının temel amacı anne ve çocuk sağlığını takip etmektir. Ancak kişi isterse buradaki bilgilerin ulaşılabilirliğine engel koyabiliyor.

Türkiye’de kürtaj yasal olarak mümkün. 10 haftaya kadar olan bir süre içerisinde kişi 18 yaşından büyük ise kendi isteğiyle, küçük ise ailesinin izni ile kürtaj olabiliyor. Kürtaj çeşitli şartlarda yasal olunca istenmeyen gebelikleri sonlandırmak isteyenler doğal olarak devlet hastanesinde kürtaj yaptırmak istiyor. Ancak bu çoğu zaman mümkün olmuyor. Çünkü devlet hastanelerinin çoğu kürtaj yapmıyor.

Türkiye'de devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde kürtaj yaptırmak mümkün. Ancak bir çok hastane, hatta devlet hastanelerinin tamamına yakını kürtaj işlemi yasal olsa dahi yapmıyor. Bu konuda yapılan araştırma sonuçları Türkiye'de devlet hastanelerinin %7'ye yakınının kürtaj işlemini yapmadığı ifade ediliyor. Özel hastanelerde kürtaj işlemi çok daha ulaşılabilir durumda. Ancak gerek özel hastanede gerek devlet hastanesinde kürtaj yaptırmak isteyenlerin ve doktorların yasal prosedürlere uyması gerekiyor. Gebeliğin 10. haftasından sonra kürtaj işlemi Türkiye'de yasal değil.

Bir kaç yazımızda kürtaj fiyatlarından, kürtaj ücretlerini etkileyen faktörlerden, kürtaj işleminin devlet hastanelerinde veya özel hastanelerde ne şekilde yapılacağından, hatta kürtaj ve gebelik takip ve işlemlerinin hangi durumlarda ne şekilde gizlenebileceğinden bahsetmiştik. Bizlere sitemizde bulunan telefon numarası üzerinden en çok gelen soruların başında kürtaj fiyatları neden farklı? Bir çok hastane ile görüştük her biri farklı fiyatlar söylüyor. Kürtaj dediğimiz olay her yerde aynı değil mi? gibi sorularla karşılaşıyoruz.

Diğer Makaleler...

YENİ EKLENENLER